Het P.M. Duyvisfonds zet zich in voor het financieel ondersteunen van projecten van verenigingen en stichtingen in de sfeer van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur. Het werkgebied van het P.M. Duyvisfonds is de Zaanstreek (de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan). Waar een aanvraag voor financiële ondersteuning aan moet voldoen en hoe u deze kunt indienen leest u op deze website.

Historie P.M. Duyvisfonds

Pieter Mattheus Duyvis (1857-1935) was telg uit een Zaans fabrikantengeslacht. ‘P.M.’ was de vierde zoon in het gezin. Zijn vader was oliefabrikant. Om de oliefabricage in één hand te houden, was bepaald dat deze door de oudste zoon zou worden voortgezet.

Lees verder »

Reeds ondersteunde projecten

Het doel van P.M. Duyvisfonds is het ondersteunen van projecten die liggen in de sfeer van cultuur, kunst, jeugd en maatschappelijk werk. In principe ligt het aandachtsgebied binnen de Zaanstreek. Bekijk de reeds ondersteunde projecten.

Lees verder »

Voorwaarden voor aanvraag

Voorkom een teleurstelling, kijk of uw stichting of vereniging aan de volgende voorwaarden voldoet. Is dat het geval, voorzie ons dan van de gewenste gegevens voor een subsidie aanvraag. Op de pagina ‘aanvraag’ treft u alle informatie.

Lees verder »